Google เปิดให้เว็บไซต์ข่าวโดยทั่วไปสมัครใช้งาน Project Shield ได้แล้ว

เมื่อปี 2013 ทาง Google เปิดตัวโครงการ Project Shield ด้วยเป้าหมายเพื่อช่วยเว็บไซต์ในการเอาตัวรอดจากการโจมตี DDoS ซึ่งแรกเริ่มใช้ระบบการเชิญให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์บางเว็บเท่านั้นให้เข้าใช้บริการได้ แต่ตอนนี้ Google เปิดให้เว็บไซต์ข่าวโดยทั่วไปสมัครขอใช้งาน Project Shield กันได้ฟรีแล้ว
Project Shield เป็นบริการภายใต้การรับผิดชอบ Jigsaw หน่วยงานบ่มเพาะเทคโนโลยีของ Google (ชื่อเดิมคือ Google Ideas) ซึ่งเป้าหมายในการขยายบริการ Project Shield นี้ก็เพื่อช่วยเหลือเว็บไซต์ข่าวสารรายเล็กที่อาจมีข้อจำกัดด้านเงินทุนจนไม่อาจรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันเว็บไซต์จากการโจมตีได้ แต่ทั้งนี้ Google ก็มิได้ปิดกั้นเว็บข่าวรายใหญ่แต่อย่างใด เรียกว่าหากมีลิงก์ปรากฎใน Google News ได้ก็เข้าข่ายขอใช้งาน Project Shield กันได้หมด
Project Shield ทำงานโดยการรีไดเร็คทราฟิกผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Google แล้วกรองเอาทราฟิกส่วนเกินจากการโจมตีออกไป Google ให้คำมั่นว่าข้อมูลที่มีการกรองบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google นี้จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่องานโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะใช้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการโจมตีเท่านั้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบออกไปภายใน 2 สัปดาห์
เว็บข่าวใดที่สนใจใช้งาน Project Shield สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่นี่
ที่มา – 9 to 5 Google, Wired

DDoS, Google, Jigsaw, News, Project Shield, Security, Web

Powered by WPeMatico