สนับสนุนเรา

การสนับสนุนเรา เพื่อให้โครงการต่างๆของเราดำเนินการไปได้ อย่างต่อเนื่อง
ซึงรายจ่ายแต่ละเดือน รายจ่ายค่าโดเมน ค่าเช่าเซริฟเวอร์ ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการและอื่นๆ
ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน

เราได้ปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุนใหม่ 27/02/2559 ดังนี้

ระดับการสนับสนุน ทั่วไป
1.ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 500 บาทขึ้นไป
2.ผู้สนับสนุนทั่วไป

ระดับสนับสนุนติด Banner (สำหรับองค์กรที่จะสนับสนุนระยะยาว)

ผู้สนับสนันแบบติดป้าย Banner โปรดติดต่อทางอีเมล์

Banner จะติดใว้บนสุดและล่างสุดของเว็บ

หน่วยงานที่สนใจ ติดต่อ bannok.tm@gmail.com

 


ช่องทางการสนับสนุนเรา
1.บัตรทรูมันนี่ ซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
กดที่รูปเพื่อกรอกข้อมูล

ยอดรายรับ ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2555 ถึง 1 มกราคม 2559
รวม 7,380 บาท


รายนามผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ( Official Sponsors )
1.คุณเฉลิมพล เกียมา 1,070 บาท

ผู้สนับสนุนทั่วไป ( User Sponsors )

 

 

Facebook Comments