10 Linux Distro ที่ต้องลอง

จากที่ได้ทราบกันแล้วในบทความก่อนหน้านี้ว่า Linux Distro มีมากกว่า 300 สายการพัฒนา ในบทความนี้ผมจะมาแนะนำ 10 Linux Distro ที่ต้องลองใช้สำหรับคนรักลีนุกซ์

1.Debian
Debian

2.Ubuntu
Ubuntu

3.LinuxMint
LinuxMint

4.Fedora
Fedora

5.Mageia
Mageia

6.openSUSE
openSUSE

7.CentOS สำหรับ Server
CentOS

8.Arch Linux
Arch Linux

9.Chromixium OS
Chromixium OS

10.Slackware
Slackware