ตั้งค่า DNS ของแต่ละ ISP

ตั้งค่า DNS เพื่อช่วยให้อินเตอร์เน็ตได้ดีขึ้น

DNS True
Preferred DNS server 203.144.207.29
Alternate DNS server 203.144.207.49
DNS 3BB
Preferred DNS server 110.164.252.222
Alternate DNS server 110.164.252.223
DNS TOT
Preferred DNS server 203.113.127.199
Alternate DNS server 203.113.24.199
DNS TT&T
Preferred DNS server 202.69.137.137
Alternate DNS server 202.69.137.138
DNS CAT
Preferred DNS server 61.19.245.245
Alternate DNS server 61.19.245.246

DNS GOOGLE

Preferred DNS server 8.8.8.8

Alternate DNS server 8.8.4.4

Facebook Comments