ก่อนเริ่มใช้ linux แทน windows

ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งานซอฟแวร์ลีนุกซ์ ท่านต้องรู้ข้อแตกต่างระหว่าง Linux กับ Windows ก่อน

1.Linux เป็นซอฟแวร์ปฎิบัติการที่ฟรี ส่วน Windows เสียเงิน(ยกเว้นการใช้งานแบบละเมิดลิขสิทธิ์)
2.Linux เราสามารถนำ Source Code มาแก้ไขปรับเปลี่ยนและแจกจ่ายได้แต่ Windows ทำไม่ได้
3.Linux มีซอฟแวร์ประยุกต์ที่ฟรีให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย แต่ Windows ส่วนใหญ่จะต้องเสียเงินหรือมีข้อจำกัดด้านการใช้งาน
4.Linux มีไวรัสและสปายแวร์น้อยกว่า Windows (ถ้าใครบอกลีนุกซ์ไม่มีไวรัสมันไม่จริงครับมันมีแต่น้อยจนหลายๆคนมองข้ามไป)
5.Linux มีการแบ่งระบบ partition (พาร์ติชั่น) ที่ต่างไปจาก windows
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก http://www.whylinuxisbetter.net/index_th.php?lang=th